Společnost Californica s.r.o. - založena 2013
jako reakce na neustále se zvyšující nárůst
produkce průmyslového a komunálního odpadu.

Tým společnosti pracuje na základě profesních a praktických zkušeností. Aktivně spolupracuje na projektech výzkumu, vývoji a inovaci. Má iniciační roli v procesu zkvalitnění, urychlení a zefektivnění zpracování odpadu dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a jeho další využití při výrobě nových výrobků.

Společnost využívá a aplikuje

  • hluboké znalosti v daném oboru
  • prioritní orientaci na potřeby klienta 
  • rozsáhlou síť mezinárodních profesionálních kontaktů v rámci EU, Afriky, Indonesie, Malaisie

Společnost Californica s.r.o., je členem "Středoevropské, východoevropské a středoasijské obchodní komory" v České Republice

Background Image

Header Color

:

Content Color

: