Společnost Californica s.r.o. - založena 2013
jako reakce na neustále se zvyšující nárůst
produkce průmyslového a komunálního odpadu.

Tým společnosti pracuje na základě profesních a praktických zkušeností. Aktivně spolupracuje na projektech výzkumu, vývoji a inovaci. Má iniciační roli v procesu zkvalitnění, urychlení a zefektivnění zpracování odpadu dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a jeho další využití při výrobě nových výrobků.

Společnost využívá a aplikuje

 • hluboké znalosti v daném oboru
 • prioritní orientaci na potřeby klienta 
 • rozsáhlou síť mezinárodních profesionálních kontaktů v rámci EU, Afriky, Indonesie, Malaisie

Společnost Californica s.r.o., je členem

 • "Středoevropské, východoevropské a středoasijské obchodní komory" v České Republice
 • " Česko - Konžské obchodní komory " v České Republice
 • Společnost Californica s.r.o. úzce spolupracuje se

 • "Smíšenou obchodní a průmyslovou komorou Česko-Pobřeží Slonoviny "v České Republice
 • Background Image

  Header Color

  :

  Content Color

  :